Cần mua nhà xưởng tại Quảng Nam

cần mua nhà xưởng bến tre
nhà xưởng bán, bán nhà xưởng, bán kho xưởng, cần mua nhà xưởng 

Vị trí : Xe tải vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần thuê nhà xưởng tại Quảng Nam

xưởng cho thuê, kho, cho thuê, cần thuê nhà xưởng
xưởng cho thuê, kho cho thuê, cần thuê nhà xưởng

Vị trí : Xe tải vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần mua nhà xưởng tại Vĩnh Long

cần mua nhà xưởng
cần mua nhà xưởng, nhà xưởng bán

Vị trí : Xe tải vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần thuê nhà xưởng tại Vĩnh Long

cần thuê nhà xưởng
cần mua kho xưởng, kho xưởng cần bán

Vị trí : Xe tải vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần mua nhà xưởng Bến Tre

cần mua nhà xưởng bến tre
nhà xưởng bán, bán nhà xưởng, bán kho xưởng, cần mua nhà xưởng bến tre

Vị trí : Xe container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

cần thuê nhà xưởng tại Bến Tre

cần thuê nhà xưởng
cần thuê nhà xưởng, kho xưởng cho thuê

Vị trí : Xe container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần mua nhà xưởng tại Tiền Giang

cần mua nhà xưởng
cần mua nhà xưởng, nhà xưởng bán

Vị trí : Xe container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần thuê nhà xưởng tại Tiền Giang

cần thuê nhà xưởng
cần thuê nhà xưởng, nhà xưởng cho thuê

Vị trí : Xe container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có hoặc không

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Giá : Thương lượng

Lh :0939.336.736

Để lại thông tin liên hệ

Cần mua kho xưởng tại Cần Thơ

cần mua kho xưởng
cần mua kho xưởng, kho xưởng cần bán

Vị trí : Xe container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000m2

Diện tích văn phòng:  có văn phòng

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Lh :0939.336.736

Liên hệ

Cần thuê kho xưởng tại Cần Thơ

cần thuê kho xưởng
cần thuê kho xưởng, kho xưởng cho thuê

Vị trí : Đường container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : 4000-5000 m2

Diện tích văn phòng:  có văn phòng

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Lh :0939.336.736

Liên hệ

cần mua nhà xưởng Bắc Ninh

nhà xưởng bán, bán nhà xưởng, bán kho xưởng
nhà xưởng bán, bán nhà xưởng, bán kho xưởng

Vị trí : Xe container vào ra 24/7

Diện tích nhà xưởng : liên hệ

Diện tích văn phòng:  có văn phòng

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Lh :0939.336.736

Liên hệ

Cần thuê nhà xưởng tại Bắc Ninh

xưởng cho thuê, kho, cho thuê, cần thuê nhà xưởng
xưởng cho thuê, kho, cho thuê, cần thuê nhà xưởng

Vị trí : Xe container vào ra 24/7, đường bao

Diện tích nhà xưởng : 10000 -12.000 m2

Diện tích văn phòng:  có văn phòng

Điện:3 pha công suất lớn

Nước:Phục vụ sản xuất, sinh hoạt đầy đủ, có nước thủy cục

Hiện trạng: Xưởng mới xây dựng  hoặc đã sử dụng

Hợp đồng tối thiểu:5 năm

Chủ đầu tư: Giấy tờ đầy đủ, hệ thống an toàn.

Lh :0939.336.736

Liên hệ