Chính Sách

Chính Sách

1.Trang web này chỉ dành mục đích cung cấp thông tin. Mọi thông tin đăng trên trang web này là do người dùng cung cấp và chịu trách nhiệm, chúng tôi không đảm bảo hoặc chứng nhận độ chính xác, tin cậy, sự đầy đủ hay tính cập nhật của nội dung chứa đựng trong trang web .

2.Thông tin được xem xét đúng và chính xác tại thời điểm xuất bản, tuy nhiên, những thay đổi vẫn có thể xảy ra sau thời gian thông tin được đăng.

3.Chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo cho sự  cập nhật hoặc chính xác của chúng. Người sử dụng trang web này có trách nhiệm tiếp cận các thông tin liên quan cũng như kiểm tra tính chính xác của nội dung các thông tin đó.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thất thoát, thiệt hại hay phí tổn nảy sinh do việc các cá nhân đã sử dụng hoặc dựa vào những thông tin chứa đựng trong trang web này.

5. Nếu quý vị muốn thông tin chính xác , đầy đủ chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi :

 

www.kyguinhaxuong.com

www.kyguikhoxuong.com

Qua số điện thoại : 0939 336 736 – Zalo